Bestyrelsesarbejde

Har du brug for at søsætte en ekstern bestyrelse, eller har du brug for et professionelt bestyrelsesmedlem til din bestyrelse?

Det er sagt, opgangstid er det mest ideelle tidspunkt at etablere en formel ekstern bestyrelse på. Du kender virksomheden ud og ind, og du sætter holdet af bestyrelsesmedlemmer, der gerne skal komplementere hinanden godt og udfordre med alternativer i deres bestyrelsesarbejde.

Kravene fra markederne udvikles hele tiden, og ændringer hos kunder, leverandører, samfund, lovgivning og arbejdskraften kræver virksomhederne udvikles til fremtiden. Bestyrelsesmedlemmerne er med i denne proces og dette bestyrelsesarbejde kan vise sig at være vigtigt i små- og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Vi står til disposition for en uforpligtende snak om det set up, du tænker på og selvfølgelig en uddybning af kompetencer og forløb som professionelt bestyrelsesmedlem.

Professionelt bestyrelsesarbejde Professionelt bestyrelsesmedlem Årshjul forretningsorden mødefrekvens vedtægter God selskabsledelse dagsorden beslutninger vækst og strategier markeder kernekunder pipeline forecast proaktiv forretningsudvikling initiativer værdiskabelse lønsomhed godt købmandskab organisation løn digitale ydelser bæredygtighed miljø etik kultur værdier mission vision ressourcer kapitalberedskab risikostyring investering budget resultatopfølgning due diligence kriseledelse lovgivning ejere interessenter internationalisering sparring udsyn og trends kontrakter